• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Manifest eist bevoegde leraar voor elk kind

Elk kind moet in het jaar 2030 les krijgen van een bevoegde leraar. Daaraan moet de Nederlandse regering zich committeren. Dat vinden de AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for Children.
‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs’, schrijven de AOb, Ouders & Onderwijs, Defence for Children en andere organisaties in een manifest dat vorige maand is gepubliceerd: ‘Een bevoegde leerkracht voor de klas is daarbij essentieel. Daarom roepen wij de regering op om te zorgen voor voldoende bevoegde leraren.’
Door het lerarentekort hebben duizenden leerlingen op dit moment niet elke dag een bevoegde leraar. De initiatiefnemers eisen dat de regering zich verplicht daar uiterlijk in 2030 een einde aan te maken. Dan moet elk kind een bevoegde leraar hebben. Verder moet de regering duidelijk maken hoe groot het probleem nu is en aangeven met welke maatregelen het wordt aangepakt

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.