• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Langstudeerders lopen basisbeurs mis

Lang niet alle studenten krijgen in september weer een basisbeurs. Velen ontvangen die beurs korter dan de nieuwe lichting eerstejaars. Dat is niet eerlijk, staat in een petitie die medio december twaalfduizend keer was getekend. De basisbeurs voor een bachelor of een master is straks afhankelijk van de studieduur en geldt niet met terugwerkende kracht. Vertraagde ouderejaars lopen de beurs mis.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.