• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Lerarentekort primair onderwijs blijft groeien

Het lerarentekort in het primair onderwijs is afgelopen schooljaar toegenomen naar 9,5 procent van het totaal aantal voltijdbanen. De tekorten zijn het grootst in de vijf grote steden, bij scholen met een complexere leerlingpopulatie en binnen het speciaal basisonderwijs.

Dat blijkt uit de Trendrapportage Onderwijsarbeidsmarkt po, vo en mbo 2022, die medio vorige maand is verschenen. In het schooljaar 2020/21 lag het landelijke tekort in het primair onderwijs nog op 9,1 procent. Het tekort van 9700 fte is een optelsom van 6200 openstaande plekken en verborgen vacatures voor reguliere banen en 3500 fte voor langdurige vervanging zoals zwangerschapsverlof. Voor schoolleiders bedraagt het tekort inmiddels zo’n 1100 fte, oftewel 13,6 procent.
In de vijf grote steden ligt het tekort ver boven het gemiddelde, op 15,2 procent. In alle grote steden met uitzondering van Rotterdam liggen de tekorten nu op recordhoogte. De cijfers tonen ook de grote rol van verborgen vacatures. Veel banen worden vervuld door onbevoegde collega’s of zij-instromers die zelfstandig voor een groep staan.
“Ongelooflijk ernstig en zorgwekkend”, noemt AOb-voorzitter Tamar van Gelder de cijfers. “We weten dat we niet de kwaliteit kunnen leveren die we willen, dat is een bittere waarheid. En zeg niet dat niemand dit zag aankomen. We trekken nu al zo lang aan de bel, er is gewoon jarenlang veel te weinig gebeurd.”

Daling
De komende jaren wordt voor het primair onderwijs een kleine daling van het tekort verwacht, maar vanaf 2027 zullen de tekorten bij ongewijzigd beleid weer toenemen, mede door een groei van het leerlingaantal. In het voortgezet onderwijs koerst het tekort af op zo’n 2143 voltijdbanen in 2027. Ook daar zal de komende jaren eerst nog een stijging te zien zijn, die later zal afvlakken. De tekorten zijn het grootst bij vakken als wiskunde, Nederlands, Frans, natuurkunde en Duits. Het mbo heeft volgens de rapportage wel voldoende leraren, omdat het aantal studenten daalt.

Lees elders in dit nummer: ‘Strijd tegen lerarentekort op achterstandsscholen vergt meer dan extra salaris’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.