• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Rem op instroom buitenlandse studenten is urgent

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf moet ervoor zorgen dat instellingen de ‘actieve werving’ van buitenlandse studenten voorlopig stopzetten en voor de zomer van 2023 met een wetsvoorstel komen om de instroom ervan af te remmen.
Daarover heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar twee moties aangenomen na het debat over de onderwijsbegroting. Dijkgraaf ontraadde de moties. Hij wilde zich niet laten opjagen en tot de zomer de tijd nemen voor het verkennen van een ‘toekomstbestendig’ stelsel van hoger onderwijs en onderzoek, op basis waarvan hij met voorstellen komt. Dijkgraaf verwees naar het afgelopen zomer getekende bestuursakkoord, waarin afgesproken is dat universiteiten ‘zeer terughoudend’ zullen zijn met internationale werving, maar de Kamer nam daarmee geen genoegen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.