• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Kamer wil tijdelijke contracten begrenzen

De Tweede Kamer wil de toename van tijdelijke contracten in het onderwijs beteugelen door daarvoor doelstellingen op te nemen in de volgende onderwijsbegroting. Een ruime meerderheid van het parlement heeft in december een motie met die strekking aangenomen.

In de breed gesteunde motie roept de Tweede Kamer onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf op om bij de volgende onderwijsbegroting, die volgend jaar wordt ingediend, ‘doelstellingen en streefwaarden op te nemen over het aantal vaste dienstverbanden uitgesplitst per functie’. Ook de AOb is het stijgende aandeel tijdelijke contracten voor onderwijspersoneel een doorn in het oog. Het Onderwijsblad legde de afgelopen maanden in drie verhalen die toename onder de loep. Tot twee keer toe werden daarover Kamervragen gesteld, door de PvdA en de SP.
Tijdens het debat over de onderwijsbegroting van eind vorig jaar werd duidelijk dat de Kamer meer regie wil over het onderwijs. Zo moet er een landelijk netwerk van invalpools komen en zijn afspraken vereist om uitzendbureaus buiten de deur houden. Een motie die pleit voor het ingrijpen bij samenlevingsverbanden voor passend onderwijs met te grote spaarpotten kreeg steun van alle partijen behalve de SGP.

Lees elders in dit nummer: ‘Passend onderwijs leegt spaarpotten te langzaam’

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.