• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Inspectie laakt SvPO

Een private Stichting voor Persoon lijk Onderwijs (SvPO) is “aanzienlijk verrijkt” doordat publiek gefinancierd vastgoed van vier SvPO-scholen erin is ondergebracht. Tot dat oordeel komt de Onderwijsinspectie, zo bleek eind maart tijdens een zitting bij de Haagse rechtbank. De SvPO-leiding had een kort geding aangespannen om het inspectierapport tegen te houden. De rechter doet op 11 april uitspraak.

Voor de huisvesting zijn ouderbijdragen en onderwijsgeld aangewend. Volgens de inspectie is er sprake van onrechtmatige bestedingen. Het SvPO-bestuur weerspreekt de uitkomsten. Tijdens de zitting sprak SvPO-advocaat Wouter Pors van een “verbeten jacht” door de inspectie, die SvPO zou proberen “zwart te maken door een selectieve en tendentieuze inkleuring van veronderstelde feiten”. Daarbij wekt ze onterecht de indruk van wanbeheer en verduistering, aldus Pors. “In werkelijkheid is alle geld besteed aan onderwijs.”LEES OP PAGINA 58: ‘HOE SVPO PUBLIEK VASTGOED IN PRIVATE HANDEN BRACHT’

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.