• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

AOb wil meer invloed op pensioenbeleggingen

Bij de vierjaarlijkse verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP is Maastrichtenaar Christoph Rausch lijsttrekker namens de AOb. Hij pleit voor duurzamere en socialere beleggingen.

Verantwoordingsorgaan, leuk woord bij Scrabble?
“Ik heb die naam niet bedacht. Het is een soort parlement van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) dat gevraagd en ongevraagd adviseert. Het orgaan kijkt het bestuur van het ABP op de vingers en probeert het de goede kant op te duwen.”

Over namen gesproken. Christoph Rausch, dat klinkt van over de grens?
“Klopt, ik ben een geboren Duitser, veertig jaar jong. Ik ben na mijn studie aan het University College Maastricht in deze mooie stad blijven hangen. Ik ben nu hoofddocent en geef les en doe onderzoek naar vele aspecten die met het investeren in kunst en vermogensongelijkheid te maken hebben.”

Hoe zit het met deze verkiezingen?
“Momenteel bezetten AOb’ers vier zetels, drie van hen werken en één is gepensioneerd. De gepensioneerden hebben een aparte kieslijst met Arie de Graaf als lijsttrekker. De AOb vormt in het ABP-parlement één fractie met de FNV/ACOP, een bundeling van bonden die werkzaam zijn binnen de overheid en het onderwijs. Samen bezetten we 11 van de 32 zetels die voor werkenden en gepensioneerden zijn gereserveerd. De andere 16 zetels zijn voor de werkgevers en de andere bonden. We hopen natuurlijk op één of meer zetels extra. Daarom zou het fijn zijn als alle AOb-leden deze maand gehoor geven aan de stemoproep.”

Waar praat het orgaan zoal over?
“Het benoemt bijvoorbeeld leden in het ABP-bestuur en in de raad van toezicht. Ook vindt de AOb het erg belangrijk dat de focus blijft liggen op het collectief verzekeren; op de onderlinge solidariteit, het met elkaar delen van risico’s. Andere fracties in het parlement zien meer heil in het creëren van individuele potjes. Dit geldt ook voor ‘groen en duurzaam’. Dat onderwerp vinden lang niet alle fracties net zo belangrijk als wij.”

Ben je een vakbondstype?
“Op de Universiteit Maastricht ben ik al bijna tien jaar lang één van de aanspreekpunten voor vakbondszaken. Ik kan me erg druk maken over de werkdruk en al die tijdelijke contracten. Behalve bestaansonzekerheid - denk daarbij ook aan minder pensioenopbouw - breken die contracten ook de macht van de vakbonden op de scholen en universiteiten. Mensen blijven te kort in dienst om die zo noodzakelijke gezamenlijke vuist te maken.”

Waar ga jij straks de nadruk op leggen in het ABP-orgaan?
“Er zit ruim 500 miljard in de ABP-pot. Dat wordt onder andere zogenoemd ‘passief’ beheerd door grote internationale partijen als Blackrock en StateStreet. Wist je dat dit soort bedrijven vorig jaar gezamenlijk 1,5 miljard euro ontvingen als beheer- en prestatievergoeding? Dat kan wel wat minder, lijkt me. Daarnaast lijkt mij een stevigere koppeling aan klimaatdoelen, internationale solidariteit, duurzaamheid en sociale doelen van groot belang.”

De vierjaarlijkse verkiezingen voor de 48 zetels in het Verantwoordingsorgaan van het ABP hebben plaats tussen 4 en 25 april. Ga naar abp.nl/verkiezingen

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.