• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur J. Klerk 
  • Informatie en advies

 

Vertrouwenspersoon biedt grip op foute grappenmaker

Docent Moniek staat alleen in haar bezwaren tegen seksueel getinte grappen van een collega. De vertrouwenspersoon schiet haar te hulp.

Moniek geeft les in het voortgezet onderwijs. In haar sectie zit een collega die op vrij regelmatige basis seksueel getinte grappen maakt waar Moniek zich niet prettig bij voelt. Dit gaat dan over haar of over collega’s. Als ze er wat van zegt, krijgt ze al gauw te horen dat ze overdrijft. Het is toch een grapje? Moniek heeft ook al eens met collega’s en haar leidinggevende hierover gesproken, maar haar bezwaren worden door anderen niet zo gevoeld. Zo is hij nou eenmaal, hij bedoelt er niets mee. Het is verder toch een goede docent? Moniek heeft het gevoel dat ze alleen staat. Ze belt met het IAC om te vragen wat ze kan doen.
Het is van belang dat Moniek nagaat of er een vertrouwenspersoon is aangesteld bij haar op school. Als dat niet bekend is, zou ze de medezeggenschapsraad kunnen vragen of dit geregeld is.
Een vertrouwenspersoon kan dienst doen als eerste opvang van klachten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Er kan in overleg worden gekeken naar de mogelijkheden tot een gesprek met de betreffende collega, al dan niet vergezeld door de vertrouwenspersoon. Of Moniek kan zich via de vertrouwenspersoon richten tot haar leidinggevende. Eventueel kunnen via de vertrouwenspersoon verdere stappen worden afgesproken.
Wat Moniek als vervelend ervaart, hoeft door haar collega niet zo te zijn bedoeld. Hij heeft er misschien helemaal geen idee van dat zijn grappen dit effect hebben. Het is goed hierover de dialoog aan te gaan.
Heb je hier vragen over, of is er bij jouw werk geen vertrouwenspersoon, neem dan contact op met het IAC. Download de AOb-ledenapp in de Google Playstore of Apple Store en stel makkelijk jouw vraag. Of ga naar de website aob.nl, kies in het menu ‘Vragen’ en kijk in het blok ‘Stel je vraag’ voor het vragenformulier.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.