• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur L. Rötgers  
  • Column

 

Goedkoop scoren

‘Minister Wiersma wil een steviger aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op scholen.’ Het bericht viel wat in het niet tussen al het oorlogsgeweld.
Het is een briljant inzicht van onze nieuwe minister. Toen ik verder las, bleek zijn wens helaas niet vergezeld te gaan van een plan van aanpak, dus het lijkt mij een poging om goedkoop te scoren over de rug van de gepeste leerlingen. Wiersma introduceert wel een ‘onafhankelijk meldpunt’. Daar hebben we er overigens al drie van: de mentor, de schooldirecteur en de politie.
Wiersma heeft natuurlijk een punt. Pesten op school is een probleem. Dat is op zich niks nieuws, want ook in 1842 werden er leerlingen gepest door klasgenoten, maakten sommige docenten zich schuldig aan onwenselijk gedrag en werden zwakkere docenten op een nare manier getreiterd door leerlingen, een fenomeen waar Wiersma overigens aan voorbijgaat. De moderne inclusieve school moet een veilige plek zijn, dus ook voor de docent en de schooldirecteur.
Je krijgt maar weinig greep op het pesten, omdat het altijd buiten het klaslokaal plaatsvindt: achter het fietsenhok, op weg naar huis of in de pauze op de gang. Bovendien is er een compleet universum aan digitale fietsenhokken die zich bijzonder goed lenen voor pestgedrag. In die zin is 2022 ingewikkelder dan 1842.
Nog een verschil met vroeger is de aanwezigheid van wapens op scholen. Wiersma schrijft volgens de NOS in zijn ‘plan’ dat scholen verplicht melding moeten doen van leerlingen die wapens bij zich hebben. Dat wekt de indruk dat scholen nu schouderophalend omgaan met bewapende leerlingen en dat kan ik mij dan weer erg slecht voorstellen. Als iemand een mes trekt, bel je toch de politie? Of ben ik nu een naïeve provinciaal?
Zover ik weet zijn er op de school waar ik werk geen bewapende leerlingen, maar dat is in de Randstad ongetwijfeld anders. De volgende keer dat ik een mentorgesprek voer, zal ik eerst vragen of de leerling geen AK47 bij zich heeft, omdat ik er anders melding van moet maken.
Wiersma heeft geen plan van aanpak en daarom kan hij beter zijn mond houden. Ik doe dat op deze plaats niet, maar ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe je de aanpak kunt verbeteren. Inschatten hoe het in je klas gaat, goed observeren en pesters en slachtoffers met elkaar in gesprek brengen. Werkt dat niet, dan schaal je op en betrek je de ouders erbij. Dat is een methode die mijn onvolprezen basisschoolleraar Tiny Montree al in 1995 succesvol op mij en mijn belager toepaste.
Enig alternatief is de Russische methode en dat betekent alle docenten bewapenen en de sociale media verbieden. Maar dat leidt ongetwijfeld tot nog veel meer slachtoffers.

{streamer}
Wiersma heeft geen plan van aanpak en daarom kan hij beter zijn mond houden

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.