• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Werkverdeling geeft leraar stress

Docenten betrekken bij het taakbeleid is een goed plan, maar een eerlijke taakverdeling is alleen mogelijk als iemand een grens stelt aan de totale werklast.

Het aantal klokuren dat docenten wekelijks moeten maken, zegt lang niet alles over hun werklast. Het verhaal ‘taakbeleid op zijn kop’ dat begint op de pagina hiernaast, laat zien wat er mogelijk is als een school de fixatie op uren tellen durft los te laten. Op het Haarlem College verdelen docenten de niet lesgevende taken onderling. Daarbij houden ze rekening met de subjectieve werklast die docenten ervaren.
“Soms ervaart onderwijspersoneel de cao als te beknellend”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers in reactie op het initiatief. “Het Haarlem College laat zien wat er allemaal mogelijk is als het taakbeleid gedragen wordt door een team.”
AOb-enquêtes tonen aan dat docenten graag inspraak hebben in de taken die zij naast het onderwijs moeten uitvoeren. Die kans krijgen ze niet overal. “We zien vaak dat bestuurders zaken topdown willen regelen”, zegt Evers.

Anders dan in andere onderwijssectoren zijn collectieve afspraken over het taakbeleid in het hbo onbespreekbaar, vertelt hbo-sectorbestuurder Roelf van der Ploeg in het verhaal ‘Ondoorzichtig taakbeleid verhoogt werkdruk’, vanaf pagina 28. Elke hbo-instelling heeft dus de vrijheid om daarover afspraken te maken, in goed overleg met werknemers. Dat kan goed uitpakken, maar alleen als docenten nee zeggen als het nodig is. Dat doet en durft niet iedereen. “Sommige werkgevers willen af van alle regels, maar personeel moet altijd kunnen terugvallen op de cao met regels en kaders”, zegt Evers, als AOb-bestuurder verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs.
In het hbo betekent de vrijheid dat op hogescholen alle uren worden ingeroosterd. Voor naar de wc gaan of van lokaal wisselen is eigenlijk geen tijd. Van der Ploeg zou in de cao afspraken willen maken over deze ‘margetijd’, maar dat is voor werkgevers onbespreekbaar.
Margetijd, ontwikkelingstijd of lesvoorbereidingstijd, het maakt niet uit hoe je het noemt, maar docenten in alle sectoren moeten de tijd krijgen om hun werk goed te doen tijdens hun werkweek en niet ’s avonds of in de weekenden. Het standpunt van de AOb is daarom dat onderwijsteams niet alleen inspraak moeten hebben in de verdeling van het werk, maar ook in het totaal aan taken dat verdeeld moet worden.
“Een enorme meerderheid van de leden geeft aan dat het taakbeleid op dit moment een papieren werkelijkheid is”, zegt Evers. “Op papier zijn de jaartaken kloppend, maar er is geen relatie met de daadwerkelijke tijd die je aan die taken kwijt bent. Dat moet echt anders.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.