• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur T. van Haperen 
  • Column

 

Curriculum.prut

De ellende begint in 2016. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker kondigt in het programma De Wereld Draait Door een nieuw curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs aan. De reden? Andere tijd, ander onderwijs, we leiden op voor de banen van nu, gaan opleiden voor de banen van later, die vergissing. Algemeen vormend onderwijs leidt namelijk niet op voor banen, dat doet het beroepsonderwijs. Dat weerhoudt oud SCP-voorzitter Paul Schnabel er niet van de opdracht ‘formuleer uitgangspunten voor nieuw curriculum’ gretig aan te pakken. Dat resulteert in het rapport Onderwijs 2032. Centraal daarin staat de leus ‘vaardig, waardig, aardig’. Schnabel vergeet dat de grondwet de opvoeding tot burger en vorming van persoon aan ouders en school laat. Aardig en waardig horen dus niet in een nationaal curriculum. Die aanpassing volgt niet.
Een vervolgcommissie ploegt verder op dezelfde akker. Een groep van leraren en schoolleiders ontwerpt bouwstenen, binnen leergebieden, met als nieuwkomers digitale geletterdheid en burgerschap en ja, de persoonsvorming doet ook mee. Het falen gaat naar een volgend niveau. Leraren missen expertise. Vervangen van vakken door leergebieden, niemand snapt dat. Ik weet veel van economie, weinig van geschiedenis, toch zitten we samen in een leergebied, met nog meer vakken, wat resulteert in die onbegrijpelijke bouwstenen. Inburgering en digitale geletterdheid zijn bovendien geen leergebieden, maar onderwerpen waar je binnen een vak in kan leren. Kortom, Curriculum.nu is het opgewarmde lijk 2032 zonder ook maar een orgaan met de mogelijkheid tot transplantatie naar de bestaande onderwijspraktijk. Maar toch, de politiek blijft er dapper in geloven. In het televisieprogramma Pointer, over online shaming, vervelend onderwerp, zegt oud-minister Arie Slob dat Curriculum.nu deze kwestie uit de wereld gaat helpen. Met persoonsvorming en digitale geletterdheid. Inderdaad, hilarisch.
Slob is weg en wij blijven achter met het zoveelste verzonken kosten drama. Je kent vast het klassieke voorbeeld. Vrouw gaat trouwen, koopt dure jurk, organiseert nog duurder feest, ontdekt dat de aanstaande vreemdgaat. Wat nu? Jij weet ook, jammer van de kosten, maar die gast moet eruit. Hetzelfde geldt voor Curriculum.prut.
De politiek heeft het bedacht, de politiek lost het maar op. There are many roads, but there is only one way. School geeft door wat van waarde is. Dat omzetten in schoolkennis, gestript van vormingsvoodoo, we weten hoe dat moet. De sporen waarlangs we communiceren zijn taal, getallen en verleden. Benoem voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en geschiedenis een commissie, onder leiding van een vakhoogleraar, expliciteer wat kinderen moeten weten en kunnen, hang daar digitale geletterdheid in, scherp de kennis over staatsinrichting aan, vraag aan leraren of ze met het resultaat uit de voeten kunnen. Bij een akkoord volgt de rest. Echt, moeilijker is het niet.

{streamer}
Curriculum.nu is het opgewarmde lijk Onderwijs 2032

Ton van Haperen is leraar economie en lerarenopleider

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.