• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Onderwijs aan Oekraïense kinderen van start

Op basisschool de Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland kregen medio vorige maand al bijna zeventig kinderen in leeftijden van vier tot achttien jaar les in het Oekraïens en in het Nederlands. Sinds de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 bestaan er via de stichting Christian Children Relief contacten tussen Nieuw-Lekkerland en Oekraïners uit de regio rond de plaats Zhytomyr in het noorden van de Oekraïne.
Kinderen van acht tot twaalf jaar oud, dat waren er midden maart 26, krijgen les in een aparte klas. De Wegwijzer zet daarvoor vier Oekraïense juffen in die begin maart in Nederland zijn aangekomen met de trein of opgehaald bij de Poolse grens door bekenden uit het dorp.
“De Oekraïense leerkrachten verblijven bij gastgezinnen in ons dorp en ze wilden graag snel aan de slag”, vertelt schooldirecteur Pauline van As. “Ze zijn natuurlijk niet bevoegd om les te geven in Nederland, dus ik kan ze nu niet aannemen, maar ik wil ze graag behouden, want anders vloeien ze weg naar de schoonmaak of werk achter de kassa. Dat zou doodzonde zijn.” Van As hoopte medio vorige maand op een spoedige regeling die het voor haar mogelijk maakt om de nieuwe leerkrachten te belonen.
Negen jongere kinderen, tot zeven jaar, zijn ondergebracht in de bestaande groepen 1, 2 en 3. “In de Oekraïne gaan kinderen pas naar school als ze zeven zijn”, vertelt schooldirecteur Van As. “Deze jonge kinderen gaan bij ons dus voor het eerst naar school. Ze hebben in hun eigen taal nog niet leren schrijven.” Dankzij de hulp van twee gevluchte moeders die Van As in deze klassen inzet, kunnen de kleintjes hun vluchtverhalen in hun moedertaal kwijt.
Om gastgezinnen te ontlasten kunnen circa dertig kinderen in de middelbare schoolleeftijd ’s middags ook terecht op de Wegwijzer. Zij krijgen Nederlandse les. “Daarnaast krijgen deze kinderen digitaal les van hun eigen docenten”, vertelt Van As. “Die staan nauw met hen in contact, ook als ze gevlucht zijn.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.