• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Meer jongeren vroegtijdig van school

In het afgelopen schooljaar 2020-21 hebben 24.385 jongeren vroegtijdig hun school verlaten. Dat zijn er 1.610 meer dan vorig jaar, een stijging van 7 procent.
Dat blijkt uit een brief die minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf medio maart heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Een van de redenen voor de stijging is het feit dat leerlingen in 2020 makkelijker zijn doorgestoomd naar het mbo, omdat er in dat coronajaar geen centraal examen is afgenomen. Andere oorzaken zijn de aantrekkende arbeidsmarkt en een toename in het aantal jongeren dat een verkeerde studiekeuze maakt. Misschien komt dat doordat voorlichtingsdagen in coronatijd online plaatsvonden en niet fysiek.
De minister meent dat ook een toename van mentale problemen onder studenten een deel van het vroegtijdig schoolverlaten verklaart. Volgens CBS-cijfers zijn mentale problemen onder jongeren door de crisis aangewakkerd. Psychische problemen vergroten de kans op vroegtijdig schoolverlaten.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.