• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

AOb wil meer vaste banen op universiteit

Meer vaste banen. Daar zet de AOb zich samen met de andere bonden voor in tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao op de universiteiten.

Daarnaast wil de bond de loopbaanperspectieven binnen functies verbeteren, de koopkracht van universiteitsmedewerkers behouden en de hoge werkdruk verlichten. De bonden en de werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland, voorheen de VSNU, hebben op de eerste onderhandelingsdag medio maart hun inzet uitgewisseld.
Speerpunt van de AOb is de uitbreiding van het aantal functies waarin medewerkers binnen één jaar een vaste baan krijgen. “We hebben hier in de vorige cao stappen in gezet voor bijvoorbeeld de ondersteunende functies en hoogleraren”, zegt AOb-onderhandelaar Donald Pechler. “Maar we willen dit ook regelen voor de functies van docenten en onderzoekers. Als zij goed functioneren en structureel werk leveren, dan moeten ze na twaalf maanden een vast contract krijgen.”

Carrières
Betere loopbaanperspectieven is een ander belangrijk punt. De AOb wil een nieuwe indeling zodat medewerkers binnen hun eigen functie meer mogelijkheden hebben om door te groeien, zonder dat ze gelijk naar een andere functie hoeven over te stappen. Pechler: “Docenten die nu 80 procent lesgeven en 20 procent van hun tijd aan onderzoek besteden, krijgen in ons voorstel nog vier mogelijkheden om binnen de docentenfunctie door te groeien. Zij hoeven dan niet direct over te stappen naar de functie van universitair docent.
De bond wil ook meer loopbaanmogelijkheden voor hoogleraren, post docs, senior onderzoekers en voor universitair docenten en hoofddocenten.

Werkdruk
De bonden willen dat werkgevers en werknemers jaarlijks de werkdruk en taakopdracht gaan bespreken in een verplicht jaargesprek. Daarnaast moeten werknemers vanaf 60 jaar de mogelijkheid krijgen om dagelijks een halfuur korter te werken. De bonden willen ook dat werknemers in de toekomst jaarlijks 40 uur per jaar naar eigen inzicht kunnen inzetten om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Ook moet worden vastgelegd dat werknemers in de weekenden en vakanties onbereikbaar mogen zijn via e-mail en telefoon.

Koopkracht
De bonden willen dat universiteitsmedewerkers gecompenseerd worden voor de gestegen kosten van het levensonderhoud. “Wij willen een loonsverhoging die tijdens de looptijd van de nieuwe cao de koopkracht garandeert”, zegt Pechler. “En we willen een afspraak dat er altijd een automatische prijscompensatie is, zodat ook de koopkracht de aankomende jaren behouden blijft.”
De huidige cao loopt tot en met 1 april 2022 en is stilzwijgend verlengd. Deze cao blijft gelden totdat de partijen een nieuwe overeenkomst afsluiten.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.