• blad nr 4
  • 1-4-2022
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Loonsverhoging van 4 procent in nieuwe cao hbo

Alle hbo-medewerkers krijgen per 1 juni 2022 een loonsverhoging van 4 procent en een eenmalige bonus van 600 euro bruto. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord dat de bonden eind vorige maand zijn overeengekomen met de Vereniging Hogescholen (VH).

“We hebben alle beschikbare loonruimte benut", zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar, gaat in vanaf 1 april 2022 en loopt tot 1 april 2023. De loonsverhoging en de eenmalige uitkering - 600 euro bruto bij een voltijdbaan, de rest naar rato - zijn de belangrijkste afspraken in dit nieuwe akkoord.

Werkdrukverlichting
Voor andere onderwerpen, zoals het realiseren van een vitaliteitspact om oudere werknemers vitaal de AOW-leeftijd te laten halen, een betere begeleiding van nieuwe werknemers en een vermindering van hun werkdruk, is meer tijd nodig. In de vorige cao spraken de bonden en de VH af om dit te onderzoeken en regelingen te maken.
Van der Zweep: “We nemen hier één jaar langer voor. We sluiten nu wel een cao af omdat we de loonsverhoging niet wilden vertragen. De afspraken dat alle hogescholen hun werkdrukplan updaten en het beleid toetsen op realistische taakopdrachten blijven staan. Alles wat in de huidige cao staat over deze onderwerpen, blijft van kracht.”

Covid-fonds
Wel vinden de bonden en de VH dat er een fonds moet komen voor werknemers die lijden aan long covid en voor langere tijd hun werk niet kunnen uitoefenen.
Toen dit Onderwijsblad naar de drukker ging, moesten de achterbannen van de bonden en de VH over het akkoord nog geraadpleegd worden. In een e-mail is AOb-leden gevraagd hun mening te geven over het akkoord en voor 30 maart stond een online-bijeenkomst op het programma waarin onderhandelaars uitleg hebben gegeven en vragen hebben beantwoord.
Daarna zou de sectorraad van de AOb zich over het akkoord buigen. De nieuwe cao is definitief als alle achterbannen ermee hebben ingestemd.

Lees op pagina 28: ‘Ondoorzichtig taakbeleid verhoogt werkdruk’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.