• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

AOb intensiveert jacht op talent

Begin dit schooljaar is de AOb verrijkt met de Commissie Talent. “Verbinden en binden, zo zou je onze ambitie het best kunnen samenvatten”, vertelt Dorien König, die de AOb meer toegankelijk en meer divers wil maken.

Hoe bedoel je?
“Ik hou me vanuit het hoofdbestuur al een paar jaar bezig met het toegankelijker maken van de AOb. Er zijn genoeg leden die wat willen doen voor de bond, maar die vervolgens via internet of op de site niet gemakkelijk de juiste ingang vinden. Nieuwe mensen aan boord krijgen en houden, het lukt gelukkig steeds beter. Maar er is ook nog steeds een wereld te winnen. Wij willen behulpzaam zijn bij het wijzen van de weg.”

De hoogste tijd dus voor die nieuwe commissie?
“Het is een experiment. Nu zijn we met zijn drieën, de anderen zijn voorzitter Tamar van Gelder en hoofdbestuurder Kim van Strien. Leden die actief willen worden, kunnen rechtstreeks bij ons aankloppen. Wij proberen deze mensen verder te helpen in de organisatie; ze in contact brengen met de juiste mensen. Voor functies waarvan we denken dat die aansluiten bij hun talenten en wensen.”

Een soort van Commissie Kruiwagen?
“Dat beslist niet. Wie bij ons langs is geweest, maakt niet meer of minder kans op een functie. We willen echt zo onafhankelijk mogelijk mensen in de bij hem, haar of hen passende richting helpen. Vervolgens draaien ze gewoon in de procedure mee. We willen ook andersom werken. Als binnen de organisatie iemand op zoek is naar talent, dan kan die vraag ook bij ons worden gelegd. Misschien hebben we net een geschikt persoon gesproken. We willen vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.”

En binnen houden?
“Precies. Eenmaal binnen moeten we ook beter voor die nieuwe mensen zorgen. Of ze hulp nodig hebben, een training, uitbreiding van hun netwerk. Of gewoon eens vragen hoe het gaat of meedenken over een eventuele volgende stap. Verbinden en binden, zo zou je onze ambitie het best kunnen samenvatten.”

Wat is het grote doel achter deze ambitie?
“Uiteindelijk willen we in alle functies van de bond een afspiegeling zien van ons ledenbestand. Van oudsher zijn veel gepensioneerde en oude witte mannen actief. Dat begint gelukkig te veranderen, onder meer omdat ik en nog een paar anderen, daar al een paar jaar op hameren. Mede daardoor zien we op allerlei plekken vaker jongere mensen opduiken in onze organisatie. We willen diverser en inclusiever zijn dan nu, misschien bereiken we daardoor ook groepen die zichzelf nu nog niet echt herkennen in de bond. Door bewust bezig te zijn met het toegankelijker en diverser maken van de AOb, maken we onze organisatie als vanzelf ook toekomstbestendiger.”

Hoe kan ik als ambitieuze lezer van het Onderwijsblad de Commissie Talent bereiken?
“Dat kan dat via een mailtje aan bestuur@aob.nl of via aob.nl/meedoen. Als we elkaar eenmaal gevonden hebben, dan beloof ik dat het soepel gaat.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.