• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Langdurig ziek

Best wel bizar: met werken in het onderwijs heb je een groot risico om ziek te worden. Als ik erover praat met collega’s kent iedereen wel goede voorbeelden. De jonge starter vol van het mooie vak, gaat over al haar grenzen heen om alles voor de leerlingen te doen. De onderzoeker, enthousiast over zijn eigen werk die in een diep dal raakt omdat hij de tijd niet krijgt om zijn werk af te ronden. En daar komt nu een groep mensen bovenop, mensen met long covidklachten. Het Nederlandse onderwijs is koploper in mensen die uitvallen tijdens hun werk.
Binnen de AOb hebben we het platform uitkeringsgerechtigden. Ervaringsdeskundigen die opkomen voor de belangen van onder andere langdurig zieken. Zij zorgen ervoor dat in (bijna) alle cao’s een extra verzekering is opgenomen voor langdurig zieken. Organiseren samen met onze rayons en vakbondsconsulenten spreekuren waar je naartoe kan gaan met vragen over jouw rechten en plichten. En we hebben een hele ploeg van begeleiders. Vrijwilligers die leden met raad en daad bijstaan in het proces rond keuringen. Onmisbaar in dit soort processen.??
Allemaal heel goed dat we dat doen voor onze leden en dus noodzakelijk. Maar al deze activiteiten zouden toch niet nodig moeten zijn? Fatsoenlijk personeelsbeleid is er nodig om ervoor te zorgen dat collega’s in de eerste plaats niet in deze situatie terechtkomen. Aanpakken werkdruk, kleinere klassen, tegengaan van overwerk, meer regelmogelijkheden, meer waardering.
In deze tijd met het knipperlichtonderwijs door alle besmettingen en quarantainesituaties is het voor schoolleiders, opleidingsmanagers en teamleiders onmogelijk werk: de school draaiende houden, het onderwijsproces door laten gaan met in het achterhoofd het grote risico dat er collega’s gaan uitvallen. Niet voor een tijdje, maar langdurig.? We hebben meer mensen nodig, want we redden het zo niet.
Van long covid weten we nog te weinig. Wel weten we dat een substantieel deel van de collega’s in het onderwijs ermee te maken hebben. Om beter zicht te krijgen op het probleem hebben we een meldpunt geopend samen met de FNV. Werk je in het onderwijs en kamp je met langdurige klachten na een corona-infectie? Meld je dan op aob.nl/meldpunt-long-covid/
Laten we al onze collega’s koesteren. We hebben ze hard nodig.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.