• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Vaker bezwaar tegen functiewaardering

De commissie Onderwijsgeschillen zag vorig jaar een flinke toename in het aantal bezwaarprocedures bij de herwaardering van functies voor onderwijsondersteuners en directeuren in het primair onderwijs. Vorig jaar behandelde de commissie in totaal achttien bezwaren die onder de cao-po vallen. Dat directeuren en ondersteuners vorig jaar veel vaker een klacht indienden, is een gevolg van de cao-afspraak over de herwaardering van deze functies. Schoolbestuurders moesten voor 1 augustus 2020 al deze functiebeschrijvingen actualiseren, maar besturen kregen uitstel tot 1 november 2020 vanwege de pandemie. Uit een artikel van het Onderwijsblad bleek eind vorig jaar dat de herwaardering slecht van de grond komt. Bezwaar maken kan lonen. Zo kregen vorig jaar twee directeuren en zes onderwijsassistenten gelijk van de commissie.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.