• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Pensioen

Pensioenfonds ABP heeft de intentie om zodra het kan de pensioenen te verhogen. 2021 was, ondanks de pandemie, een goed jaar voor het ABP. Het vermogen groeide met ruim 11 procent naar 550 miljard euro. “Zeker in tijden van hoge inflatie moet je niet onnodig oppotten en uitkeren wanneer dat kan”, reageert AOb-pensioenadviseur Roelf van de Ploeg.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.