• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

AOb: ‘Extra ziektejaar bij long covid’

Mensen die lijden aan long covid moeten een extra jaar krijgen om te herstellen en te re-integreren. Dat zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder naar aanleiding van de grote toestroom bij het meldpunt long covid van AOb en fnv Onderwijs & Onderzoek.

In de eerste week na opening van het meldpunt meldden zich al bijna zevenhonderd personen, die allemaal kampen met langdurige gevolgen van een corona-infectie. Van chronische vermoeidheid, verminderde concentratie, vergeetachtigheid en hoofdpijn tot oorsuizen, duizeligheid, hartkloppingen en depressies.
‘Ik kan nauwelijks meer goed uit mijn woorden komen’, schrijft een van de melders. Veel van de melders zijn ook heel snel overprikkeld. ‘Bij te veel prikkels komt er niets meer bij me binnen.’ Ook zijn veel mensen die lijden aan het post-covid syndroom chronisch vermoeid. ‘Ik ben van fulltime werken met enorm veel energie teruggegaan naar een bed en een rolstoel.’
Degenen die aan het begin van de eerste coronagolf besmet zijn geraakt en daardoor niet meer kunnen werken, zijn inmiddels bijna twee jaar ziek. Zij naderen nu de keuring voor de arbeidsongeschiktheid. ‘Ik moet nu volgens de regels gaan onderzoeken of een baan buiten het onderwijs iets voor me is. Maar ik heb eigenlijk al mijn energie nodig om me op mijn herstel te richten. Ik word zo verdrietig van deze situatie.’

Financiele compensatie
Voor de mensen die inmiddels bijna twee jaar ziek zijn, zou een derde ziektejaar moeten worden ingesteld, vindt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Over long covid is nog te weinig bekend: niemand weet op welke termijn je kunt verwachten dat mensen weer helemaal beter zijn. Geef degenen die het nodig hebben een extra jaar, zodat ze nog alles op alles kunnen zetten om te herstellen en te re-integreren. En werkgevers moeten hier zo nodig voor gecompenseerd worden.”
Opvallend is dat meer dan de helft van de melders (64 procent) denkt de corona-besmetting op school te hebben opgelopen. AOb-voorzitter Van Gelder: “Aan het begin van de epidemie werd gezegd dat kinderen het virus niet zouden kunnen overdragen aan volwassenen. Dat bleek onjuist. En toen er vaccins waren, hebben wij als AOb opgeroepen om leraren met voorrang te vaccineren. Dat is niet gebeurd. En nu dreigen mensen arbeidsongeschikt te worden. Een financiële compensatie is het enige dat de regering nu nog kan doen. Doe dat dan ook.”

Lees ook ‘Besmet op school en nu arbeidsongeschikt’ elders in dit nummer.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.