• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Bijlesbedrijven ‘booming’

Het aantal bijlesbedrijven heeft een enorme vlucht genomen. In 2022 zijn er 61 procent meer van dit soort bedrijven vergeleken met vijf jaar eerder.

Stonden er in 2017 nog 3396 bijlesbedrijven genoteerd in het Handelsregister van de Kamer de Koophandel (KvK); begin dit jaar waren dat er ruim 5400. Hoewel er sinds 2017 al steeds meer bijlesbedrijven bij komen, is de stijging vanaf 2020, toen de pandemie begon, het sterkst. Het afgelopen jaar steeg het aantal bedrijven met 13 procent, de snelste groei in vijf jaar tijd.
De bijlesbedrijven zijn niet gelijk over het land verdeeld. De provincie Zeeland kent met 91 bedrijven in 2022 het laagste aantal, gevolgd door Drenthe met 95. Volgens de KvK is bijna de helft (46 procent) van alle studiebegeleidingsbedrijven gevestigd in Noord- en Zuid-Holland en kent de Randstad de meeste bijlesbedrijven omdat het gemiddeld inkomen daar hoger is.
De Onderwijsraad waarschuwde in een advies onlangs dat publiek en privaat onderwijs meer verstrengeld raken. De AOb maakt zich daar zorgen over. Jelmer Evers, AOb-bestuurder, zegt dat door het lerarentekort en de hoge werkdruk de kwaliteit van het onderwijs daalt. “Ouders gaan op zoek naar alternatieven omdat de publieke variant niet voldoet.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.