• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur R. Voorwinden 
  • Aan de telefoon

 

School is geen neutraal terrein

Aan de telefoon: Monique Leijgraaf. Zij is de eerste lector kansengelijkheid aan de hogeschool iPabo en onderzoekt hoe leraren(opleiders) bewuster kunnen worden van kansenongelijkheid en hun invloed er op.

Heeft u al een idee hoe u dat bewustzijn gaat vergroten?
“Jazeker. Ik richt me op de structurele aspecten van kansenongelijkheid in het onderwijs. Lesboeken bijvoorbeeld en de inhoud van curricula: welke onderwerpen worden daarin centraal gesteld? Maar ook: welke niet? We noemen het gelukkig niet meer ‘de Gouden Eeuw’, maar komen in de lesmethodes ook de perspectieven van tot slaaf gemaakten aan bod?”

Hoe draagt dat bij aan gelijkere kansen?
“Leren vindt niet in een laboratorium plaats, het is geen neutraal terrein. Het witte, eurocentrische perspectief bepaalt wat als normaal wordt gezien. Als je tot een gemarginaliseerde groep behoort, kun je door het onderwijs het idee krijgen dat je er minder toe doet. Zo bepaalt ook de inhoud van het onderwijs het beeld van wat een leerling of student kan bereiken in de maatschappij.”

En ‘social justice’ kan daarbij helpen?
“Die term wordt in het buitenland veel gebruikt. Social justice streeft naar gelijkwaardigheid, maar neemt daarin mee dat een samenleving ongelijke machtsstructuren kent. Het gaat me om die onderliggende problematiek aanpakken en duidelijker maken voor leraren.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.