• blad nr 3
  • 1-3-2022
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Levenslust

De studenten op de cover van dit Onderwijsblad lijken uit het scherm te knallen. Eindelijk: feest, samen, weg met de coronaregels. Wie beter naar het omslagbeeld kijkt, ziet dat de levenslust niet van alle studenten afspat. Hoe kan dat ook, na bijna twee jaar van restricties, van eenzaamheid voor velen. ‘Ik mis een toekomstperspectief: waarom zou ik eigenlijk nog mijn best doen’, vraagt bedrijfskundestudent Nikki van Amerom zich af op pagina 34. Het aantal burn-outs, depressies en suïcides onder studenten is schrikbarend toegenomen tijdens de pandemie, becijferde het Trimbos-instituut. En depressie verdwijnt niet als sneeuw voor de zon, als de minister van Volksgezondheid opbeurend nieuws heeft. Bovendien zijn mentale druk en psychische klachten onder studenten niet nieuw. Fontys Hogescholen bijvoorbeeld kwam drie jaar geleden al met het Actieplan Studentenwelzijn vanwege toenemende prestatiedruk. De druk die veel studenten nu ervaren, ligt nog hoger dan voor corona, want velen kampen met achterstanden, hun studieschuld loopt op en sommigen kunnen niet nog een jaar lenen. Probeer dan nog maar eens feest te vieren. Niet verwonderlijk dat veel hoger onderwijsinstellingen hun studenten nauwlettender in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor middelbare scholen.
Columnist Ton van Haperen is dat nu juist een doorn in het oog. Scholen moeten leerlingen leren omgaan met tegenslag. ‘Leraren hebben verstand van lesgeven in een vak, sociaalemotionele ontwikkeling kun je niet onderwijzen, een waarneembaar effect van deze generiek opgelegde therapie valt dan ook niet te verwachten’, schrijft hij. Hij heeft natuurlijk gelijk: leraren zijn er in de eerste plaats om te onderwijzen. Aandacht voor sociaalemotionele ontwikkeling moet niet in de plaats komen van lesgeven, wat op sommige scholen wel gebeurt. Dát is wat Van Haperen steekt. Aandacht voor het welzijn van leerlingen moet er zijn naast het lesgeven. Want je kunt de lesstof er wel in willen stampen; dat lukt natuurlijk niet als de scholier of student bezwijkt onder de druk. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de leerlingen wel goed, zoals Van Haperen ook benadrukt. Laten we dat vooral zo houden.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.