• blad nr 2
  • 1-2-2022
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Kabinet weigert betere compensatie studenten

Het miljard dat het nieuwe kabinet heeft gereserveerd voor studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs ontvingen moet volgens premier Rutte niet worden gezien als compensatie maar als tegemoetkoming. Een Kamermotie om het bedrag te verhogen, haalde het vorige maand niet tijdens een Kamerdebat over de regeringsverklaring. Volgens premier Rutte is het miljard euro dat in het coalitieakkoord is gereserveerd een “tegemoetkoming” voor studenten zonder basisbeurs en is het niet bedoeld als compensatie. Het miljard komt bovenop het bestaande budget voor studievouchers.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.