• blad nr 2
  • 1-2-2022
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Cao’s primair en voortgezet onderwijs verlengd

De cao’s in het primair en voortgezet onderwijs uit 2021, die eigenlijk op 31 december zouden aflopen, zijn allebei 'stilzwijgend' verlengd. Ze blijven gelden totdat er nieuwe zijn. Dat hebben AOb-bestuurders Thijs Roovers en Jelmer Evers desgevraagd bevestigd.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.