• blad nr 2
  • 1-2-2022
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Aantal mbo-studenten onderwijsassistent groeit sterk

De instroom in de mbo-opleiding onderwijsassistent is in vijf jaar tijd met bijna 30 procent gestegen. Steeds meer jongens kiezen ook voor deze opleiding. De meeste studenten willen doorstromen naar de pabo.

“Blijkbaar wordt het beroep aantrekkelijker”, reageert AOb-bestuurder Thijs Roovers. Uit de open databestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt dat de interesse voor de driejarige mbo-opleiding tot onderwijsassistent blijft stijgen. Met deze niveau 4-opleiding, onderdeel van de richting pedagogisch werk, kunnen afgestudeerden aan de slag in het basisonderwijs tot en met het middelbaar beroepsonderwijs. Zij ondersteunen de leraar in de klas, begeleiden leerlingen individueel of in groepjes en organiseren activiteiten.

Stijging
In absolute aantallen gaat het om een instroom van 12.946 studenten in 2020. Dat zijn er 3.776 meer dan in 2016, een stijging van bijna 30 procent in vijf jaar tijd. Ten opzichte van 2019 is er een stijging van 12 procent.
Ongeveer 24 procent van de instroom in 2020 is man, dit is een lichte stijging ten opzichte van vijf jaar geleden. Steeds meer roc’s bieden de bbl-variant aan, waarin studenten tegelijkertijd leren en werken. Het aantal studenten dat daar instroomt is naar verhouding klein, maar groeit flink: van 90 in 2016 naar 547 studenten in 2020.
Freek Boswinkel, teammanager van de opleiding onderwijsassistent bij ROC van Twente, heeft de opleiding zien groeien van 240 naar 540 studenten. “Verreweg de meesten kiezen voor deze opleiding omdat ze juf of meester willen worden”, vertelt hij. “Twee derde volgt in het derde jaar het keuzedeel Doorstroom pabo dat we samen met Hogeschool Saxion aanbieden.” Het imago van het beroep leraar bij jongeren is volgens hem sterk verbeterd.

Afgestudeerden
Het aantal afgestudeerde onderwijsassistenten neemt ook toe, bleek al eerder uit het rapport van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Sinds 2016 is het aantal gediplomeerden met 18 procent gestegen tot 3.220 in 2020. Van de afgestudeerden stroomt ongeveer de helft door naar het hbo en zo’n 45 procent naar de arbeidsmarkt. Eenmaal aan het werk wil zo’n 13 procent van de onderwijsassistenten starten met de pabo.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.