• blad nr 2
  • 1-2-2022
  • auteur J. Klerk 
  • Informatie en advies

 

Zwangere leraar uit risicogroep gaat beter niet voor de klas

Vrouwen in het primair onderwijs die voor de klas staan en geen afstand houden tot hun leerlingen, kunnen na de 28ste week van hun zwangerschap beter andere werkzaamheden doen. Vrouwen uit risicogroepen moeten tijdens hun zwangerschap beter helemaal niet voor de klas gaan staan.
In de praktijk staan vrouwen in hun latere zwangerschap nu toch al niet voor de klas. Vorig jaar heeft het RIVM het advies hierover uitgebreid. De aanvulling zat in het onderscheid tussen ‘gezonde zwangeren’ en vrouwen die behoren tot een risicogroep.
Het werken tot 28 weken, het derde trimester van de zwangerschap, geldt voor gevaccineerde en ongevaccineerde vrouwen. Het is de bedoeling om na 28 weken taken te doen waarbij voldoende afstand kan worden gehouden. Eventueel kunnen zwangeren hierover met de bedrijfsarts overleggen.
AOb-beleidsmedewerker Marcel Koning wijst erop dat het voorzorgprincipe in de Arbowet altijd al gold voor zwangeren: “Dat principe wil zeggen dat de werkgever verplicht kijkt naar de inhoud van je werk, de risicofactoren en de omstandigheden om gezond en veilig het werk te doen. Dit is altijd maatwerk.”
Zwangeren behoren tot een risicogroep als ze ouder zijn dan 35 of overgewicht hebben: een bmi van boven de 30. Corona kan bij deze groep ernstiger uitpakken. In afstemming met de gynaecoloog of verloskundige kan worden ingeschat hoe ze op hun werk ingezet kunnen worden. “Als ik tot deze groep zou behoren zou ik dit direct aangeven bij het schoolbestuur”, zegt Koning. “Meestal kom je er dan ook wel uit samen. Draagt de werkgever je toch op om in een vol leslokaal te staan, dan zou ik contact opnemen met de bond.”
In het protocol voortgezet onderwijs staat duidelijk dat het niet ‘past’ als de werkgever een werknemer dwingt om te werken op school als diegene aangeeft grote zorgen over haar veiligheid te hebben.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.