• blad nr 2
  • 1-2-2022
  • auteur J. Poortvliet 
  • Idee

 

Dikke afscheidspil


Ter afscheid van hun eigen loopbaan vroegen lerarenopleiders Gerda Geerdink en Anja Swennen oud-collega’s aan pabo’s, hogescholen en universiteiten om zich - net als zij - te bezinnen op hun vak. Wat is er gebeurd in ‘Vijftig jaar leraren opleiden’, zoals de titel van hun boek luidt? Behoorlijk veel, getuige de dik driehonderd pagina’s aan geschiedschrijving. Het boek is vooral fijn als naslagwerk, mocht je iets meer willen weten over de ontwikkeling van het wiskundeonderwijs aan pabo’s, hoe leraren voor groene scholen worden opgeleid, of de opkomst van internationale stages. In 24 hoofdstukken beschrijven 29 auteurs telkens een bepaald type lerarenopleiding of ze plaatsen een overstijgend thema in historisch perspectief. Denk aan de invloed van politiek beleid op de lerarenopleidingen en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze breedte is ook meteen de zwakte van het boek. Niemand leest dit in één ruk uit. Daarvoor is het te droog en repetitief opgeschreven. Wellicht kan Boom Uitgevers de afzonderlijke hoofdstukken online publiceren tegen een schappelijk tarief? Dat maakt de waardevolle kennis uit dit boekwerk toegankelijker voor veel leraren en hun opleiders. VIJFTIG JAAR LERAREN OPLEIDEN. ISBN 9789024438358 BOOM UITGEVERS AMSTERDAM. PRIJS: 34,90 EURO


Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.