• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

BGV wil klassieke oudheid van sokkel halen

De Belangengroep Gymnasiale Vorming van de AOb viert haar vijftigjarig bestaan met een conferentie op 10 september over de inclusiviteit van het gymnasiumonderwijs. “Op dit punt kunnen we nog een slag maken”, stelt voorzitter Annemieke van der Plaat.

Van harte met die vijftig jaar.
“Je bent de eerste, dank je wel. Aan het einde van de zomervakantie dacht ik ineens: We zullen het jubileum toch niet per ongeluk vergeten zijn? Gelukkig bleek dat niet zo te zijn.”

Is er veel veranderd in die vijftig jaar?
“De BGVis opgericht vanuit het Genootschap voor Leraren uit zorg om het voortbestaan van het gymnasiumonderwijs na invoering van de Mammoetwet. Nu hebben we eigenlijk nog steeds eenzelfde zorg, want de afgelopen jaren is er in het onderwijsveld weer volop discussie over de verlengde brugklas. De cirkel lijkt soort van rond.”

Jij ook gefeliciteerd met tweeënhalf jaar BGV-voorzitterschap.
“Een lustrumpje. Ik kijk wel tevreden terug. We hebben goed ingespeeld op vragen uit de onderwijspraktijk. Zo openden we het BGV-webcafé voor gymnasiumdocenten en hun schoolleiders. Drie of vier keer per jaar elkaar ontmoeten rondom een thema. Deelnemers hoeven niet te reizen, dat is een vooruitgang en werkt ook verbindend.”

Hoe staat het gymnasiaal onderwijs ervoor?
“Het gaat prima met onze 42 categorale gymnasia en de ongeveer 320 gymnasiumafdelingen op de scholengemeenschappen. Over de volle breedte zijn de leerlingenaantallen stabiel. Dit gezegd hebbend, met het onderwijs in het algemeen gaat het niet zo goed. Te veel gericht op cijfers en diploma’s en te weinig ruimte voor de leerling en zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit geldt evenzo voor het gymnasiumonderwijs.”

Zijn gymnasia nog steeds bolwerken voor witte kinderen met welvarende ouders?
“Als je in de Randstad onze scholen binnenstapt, zie je meer cultureel-etnische diversiteit dan in de regio. Maar dat heeft niet zozeer met al dan niet een tintje te maken. Het blijkt eerder een gevolg van het opleidingsniveau van de ouders en het inkomen. Zo zien we nu steeds vaker ambitieuze leerlingen van goed opgeleide Syrische ouders instromen. Of kinderen met Marokkaanse roots van maatschappelijk geslaagde ouders. Waar je wiegje heeft gestaan, is bepalend en dus niet je kleur.”

De conferentie op 10 september lijkt overbodig.
“Zeker niet. Het gaat in het gymnasiumonderwijs over het door ons gecreëerde beeld van de oude Grieken en Romeinen. Witte zuilen, witte goden associëren wij met zuiver en hoogverheven idealen. Dat is een beeld dat we te graag in stand houden. Immers het speelde zich allemaal af rond de Middellandse Zee; een multiculturele smeltkroes en lang niet zo smetteloos als we onze leerlingen nu voorschotelen. We hebben in het onderwijs, in de kunst, de cultuur en de filosofie selectief geshopt in de oudheid. Daar willen we op de conferentie met elkaar eens kritisch naar kijken. Om te proberen met ons onderwijs zo dichter bij de jongeren van deze tijd te komen. De wereld verandert, wij passen ons onderwijs daarop aan. Omnia mutantur, nos et mutamur in illis.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.