• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Arbeidsmarkttoelage voor achterstandsscholen

Tekst Karen Hagen en Jelte Klerk

De arbeidsmarkttoelage voor achterstandsscholen van Franks school zal over de hele stichting worden verdeeld. Hij is het hier niet mee eens. Deze toelage was toch specifiek bedoeld voor scholen met achterstandsleerlingen?

Binnen Franks stichting deelt iedereen mee in de arbeidsmarkttoelage, terwijl alleen zijn school onder de definitie van achterstandsschool valt. Frank neemt contact op met het informatie en adviescentrum van de AOb om te vragen hoe dit zit.
In het kort komt de regeling neer op het volgende: aan de hand van een berekening is vastgesteld welke scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in aanmerking komen voor de arbeidsmarkttoelage. De toelage is bedoeld voor het personeel dat werkzaam is op vestigingen met het grootste risico op onderwijsachterstanden. In de praktijk komt het erop neer dat ongeveer 15 procent van alle vestigingen een extra geldbedrag ontvangt.
Het geld komt terecht bij de besturen van de scholen. Schoolbesturen zullen in gesprek moeten gaan met de pgmr (po) of de pmr (vo) van de school over de verdeling van het geld. Hierop hebben de zowel de pgmr als de pmr instemmingsrecht. Dit geldt overigens ook voor de vorm van de betaling; dit kan per maand, maar ook per ander tijdvak plaatsvinden.
Het is voor Frank dus belangrijk om te weten of zijn directeur al met de p(g)mr heeft gesproken en of er daadwerkelijk instemming is geweest over de verdeling van het geld. Is dit gebeurd, dan is de verdeling op deze wijze formeel vastgesteld en mag de stichting dus het geld op deze manier verdelen. Zo niet, dan moet Frank zo snel mogelijk zijn p(g)mr in te lichten.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.