• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Enorme opgave

Je kunt geen radio of tv aanzetten of de discussie ‘scholen open of dicht’ schreeuwt je tegemoet tijdens de golven van de corona-epidemie. Volgens de ene deskundige een must voor het welzijn van de kinderen, volgens de ander een groot gevaar vanwege de oplopende besmettingen. En eerlijk is eerlijk, allebei is waar. Maar een ding is zeker, gewoon onderwijs geven aan alle kinderen is er op heel veel plekken al een tijdje niet meer bij. We hebben te weinig collega’s. Dat was al zo voor corona en met corona is alles nog veel ingewikkelder en nijpender geworden. We lijken een andere tijd in gegleden, maar ondanks dat die tijd verglijdt, komt er maar geen structurele oplossing.
We moeten ons voorbereiden op de buitengewoon ingewikkelde opgave om ondanks corona zo goed mogelijk les te blijven geven. Allereerst hebben we daarvoor eenvoudigweg meer collega’s nodig en die hebben we op dit moment niet. Besmettingen, in en uit quarantaine, er is geen invaller meer te vinden. Door het nieuwe kabinet moet er alles aan gedaan worden om zoveel mogelijk mensen voor het onderwijs te winnen, te behouden en terug te winnen. De instroom op de lerarenopleidingen moet omhoog en de uitstroom van collega’s die gedesillusioneerd het onderwijs verlaten, moet gestopt. Betere beloning en minder stress op het werk, onderwijs moet weer aantrekkelijk worden. Want het echt oplossen van het lerarentekort begint bij het behouden van collega’s.
Elke klas, collegezaal, werkgroepruimte had al jaren geleden van frisse lucht voorzien moeten zijn, want ieder onderzoek liet zien dat de schoolprestaties omhooggaan in een goed geventileerde ruimte, maar met het coronavirus is het een voorwaarde voor veiligheid. Hoeveel winters kunnen de ramen nog open, als ze al open konden?
Leraren en leerlingen moeten niet met een toevallig aanwezige smartphone en bring your own device-laptop naar afstandsonderwijs overschakelen. Zoals het logisch is dat er schoolboeken en digiborden in het klaslokaal zijn, zo moet het ook logisch zijn dat er apparatuur komt voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel. Zelftesten, boosterprikken en alles wat nodig is voor het onderwijs moet op orde komen.
Het nieuwe kabinet krijgt een enorme opgave. De AOb gaat helpen, bekritiseren en opjagen, zodat we straks hopelijk weer het onderwijs aan onze leerlingen en studenten kunnen geven waar we trots op zijn.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.