• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Arbodiensten zien hoogste stijging ziekmeldingen in onderwijs ooit

Het aantal ziekmeldingen in het onderwijs steeg met 77 procent in november 2021, meldt Arboned. Bij een uitsplitsing van de onderwijs-cijfers, spannen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs de kroon met een stijging van 119 procent (po) meer ziekmeldingen en 71 procent (vo).
AOb.nl, op basis van cijfers van Arbonet

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.