• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Spelregels eindexamens aangepast

De regels rondom de eindexamens in 2022 zijn aangepast ten opzichte van het jaar ervoor. In vergelijking met het afgelopen eindexamen zijn de regels minder soepel. Vorig schooljaar konden eindexamenkandidaten namelijk een vak wegstrepen als het geen kernvak was. Dat kan bij het aankomende eindexamen niet. Wel krijgen alle diplomakandidaten twee pogingen voor herkansing en blijft het derde tijdvak staan. Ook voor vmbo-leerlingen verandert er iets. Zij konden vorig schooljaar hun beroepsgerichte profielvakken afsluiten in een schoolexamen. Scholen konden op die manier zelf kiezen wanneer ze het examen afnamen. Dit jaar wordt het centraal schriftelijk en praktisch examen voor de beroepsgerichte profielvakken weer gedeeltelijk als centraal examen afgenomen.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.