• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

ABP verhoogt pensioenen niet

Gepensioneerden bij pensioenfonds ABP krijgen volgend jaar niet meer pensioen. Het ABP is niet in staat de pensioenen te verhogen, omdat hun financiële positie dit niet toelaat. De premie voor werkenden en werkgevers verandert niet. Het Verantwoordingsorgaan van het ABP, waar ook leden van de AOb in zitten, adviseerde negatief op het besluit van het bestuur om de pensioenen en de premie niet te verhogen.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.