• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

‘Bijlesindustrie is zorgwekkend’

De bijlesindustrie groeit fors. Bovendien raken publiek en privaat onderwijs steeds meer verstrengeld. Dit is zorgwekkend, stelt de Onderwijsraad in zijn nieuwste advies. De raad pleit voor een betere bescherming van publiek onderwijs. De AOb ondersteunt dat. AOb-bestuurder Jelmer Evers: “Door het lerarentekort gaan ouders op zoek naar alternatieven omdat de publieke variant niet voldoet. Er zijn forse investeringen nodig om het tij te keren.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.