• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

NPO ‘niet uitvoerbaar’

Het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken van de corona-achterstanden van leerlingen is niet uitvoerbaar. Dat komt door personeelstekort, hoge werkdruk en lesuitval.

‘Er is meer dan genoeg geld, maar er is binnen de school geen personeel dat het extra werk kan uitvoeren.’ ‘De korte termijn waarop het geld moet worden uitgegeven, maakt het haast onmogelijk voor blijvende verbetering van de onderwijsresultaten te zorgen.’
In een AOb-enquête die zo’n 1900 leraren voortgezet onderwijs hebben ingevuld hebben de respondenten vooral kritiek op het feit dat de 8,5 miljard euro uit het NPO binnen twee jaar moet worden uitgegeven. “Het is op zichzelf goed dat het kabinet 8,5 miljard euro uittrekt om de onderwijssector te hulp te schieten”, vat AOb-voorzitter Tamar van Gelder samen. “Maar de onderliggende problemen zoals het lerarentekort, de tanende onderwijskwaliteit, de werkdruk en oplopende kansenongelijkheid los je daarmee niet op. Daar zijn structurele middelen voor nodig. Zowel in het voortgezet onderwijs, waar deze enquête is uitgevoerd, als in het primair onderwijs. De situatie is volstrekt vergelijkbaar.”

Werkdruk
Van de respondenten geeft 84 procent aan dat het NPO niet uitvoerbaar is in de huidige situatie. Van Gelder: “Uit onze enquête blijkt dat bijna 60 procent van de scholen met NPO-geld personeel van commerciële bureaus inhuurt. Hierdoor worden scholen afhankelijker van externe partijen.”
Veel leraren maken zich zorgen. Bijna 60 procent van hen ziet dat leerlingen bij hun vak vertraging oplopen. Ruim 70 procent ziet dat leerlingen sinds corona minder gemotiveerd zijn en meer dan 80 procent van de leraren geeft aan dat leerlingen zich, in vergelijking met voor corona, moeilijker kunnen concentreren.
De AOb pleit er in een brief aan de Tweede Kamer voor om het resterende bedrag van het NPO om te zetten in een desnoods kleinere, maar wel structurele investering. “Dan kan het geld zorgvuldiger worden besteed en de situatie in het onderwijs duurzaam worden verbeterd”, zegt Van Gelder. “Het onderwijs is toe aan een deltaplan en geen overbruggingsplan.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.