• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Herwaardering ondersteuners komt slecht van de grond

Nog te veel onderwijsassistenten in het primair onderwijs krijgen niet het salaris waar ze recht op hebben. Besturen stellen onredelijke eisen aan een salarisverhoging of zijn helemaal niet aan de slag gegaan met de cao-afspraak uit 2019.

Schoolbesturen in het primair onderwijs kregen vanwege corona uitstel, maar moesten het werk van hun ondersteunend personeel en directeuren toch echt voor november 2020 tegen het licht houden. Welke taken voeren ze uit? En krijgen ze daarvoor de juiste beloning?
Onderwijsassistenten nog lang niet altijd, blijkt uit navraag op sociale media. “Ons bestuur wil het liefst geen onderwijsassistenten hoger dan schaal 4, want dan zijn we te duur”, laat Nikita Kamphorst weten.
Onderwijsassistent Rianne Otten zegt: “Bij ons bestaan alleen onderwijsassistent type (schaal 4, red.) of type C (schaal 6, red). Terwijl ik als ex-leerkracht zeker voor B (schaal 5, red.) in aanmerking kom.”
Rosalinde Stins, zelf leraarondersteuner en actief voor oop’ers binnen de AOb, legt uit dat een schoolbestuur ervoor mag kiezen om bijvoorbeeld onderwijsassistent type B niet op nemen in het functiehuis. “Maar dan zouden de assistenten op hun scholen type B-taken ook niet moeten uitvoeren. Denk aan zelf een aanpak kiezen of verbetervoorstellen doen voor leerlingbegeleiding.”

Illusie
In de praktijk is de scheiding tussen taken vaak een illusie. Zeker gezien het lerarentekort. “Hier nog steeds geen herwaardering”, laat Marieke Koolen weten. “De stichting gooit het erop dat type B voor hbo’ers is of voor de mensen met een specifieke associate degree. Maar voor de klas willen ze je wel.”
Werkgeversvereniging PO-raad laat in een reactie weten deze geluiden wel vaker te horen, maar zegt ook dat ze ‘het beeld hebben dat de meeste medewerkers volgens de afspraken zijn geherwaardeerd’.
In de originele cao-afspraak uit 2019 konden werkgevers ook besluiten dat nieuwe functieomschrijvingen voor oop’ers en de daarbij behorende herwaardering niet nodig waren. Thijs Roovers, bestuurder bij de AOb, stelt dat de herwaardering inmiddels allang had moeten plaatsvinden. “Deze afspraak deed een dringend appèl op goed werkgeverschap. Als vakbond kunnen we niet bij elk schoolbestuur aanschuiven en regelen dat zij hun functiehuis volgens de afspraken updaten.”
Wel moest de personeelsgeleding van de gmr instemmen met het besluit van het bestuur over de herwaardering van oop’ers. Roovers: “Is dat niet gebeurd? Laat het ons weten. Dan kunnen wij daar een zaak van maken.”

Lees ook ‘Knokken voor een fatsoenlijk salaris’ elders in dit nummer.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.