• blad nr 1
  • 1-1-2022
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Veilig

‘Een school is niet vanzelf een veilige plek’, verzucht een leraar in dit nummer. Hij sprong tussen twee vechtende leerlingen in en liep licht hersenletsel op met grote gevolgen. De voorheen sportieve zestiger is in één klap ‘in de ouderdom gevallen’, zoals hij het zelf noemt. Om van een school wel een veilige plek te maken, heb je ‘een vangnet nodig van afspraken, regels, normen en waarden’. Iets soortgelijks concluderen docenten Merlijn en Paula Borsboom op pagina .. Ouder en kind ijveren voor een meer open onderwijs. Paula is oud-homoactivist, Merlijn is non-binair en wordt bij voorkeur aangesproken met hen of hun. Daar wordt nog wel eens lacherig over gegaan. Oók door onderwijspersoneel, ontdekte socioloog Tessa Kaufman in een grootschalig onderzoek onder scholieren. Van de gepeste lhbti+ jongeren zegt bijna een kwart dat het pestgedrag van leerkrachten komt. ‘Ze onderschatten mogelijk de impact van plagerige opmerkingen’, schrijft Kaufman op pagina .. Ook zij pleit voor het implementeren van beleid ‘waaruit blijkt waar de school voor staat’.
Scholen implementeren zich al bijna twee jaar suf aan beleid: niet op het gebied van werkgeversverantwoordelijkheid of diversiteit, maar vanwege corona. Ik heb recent aan den lijve ondervonden dat regels en afspraken nog geen garantie voor veiligheid bieden. En ik was niet de enige. Mijn oudste zoon liep net als zijn leraar en een aantal klasgenoten op school covid op en wij raakten ook besmet. Het inmiddels bekende riedeltje volgde: isolatie, quarantaine, de overgebleven juf - die bijna klaar is met haar opleiding - moest bliksemsnel iets van thuisonderwijs opzetten. Voor mijn jongste zoon verzonnen we zelf maar iets, zijn klas had dan weer geen thuisonderwijs. Kortom: het waren rommelige weken, zoals we die inmiddels helaas gewend zijn. Het valt niemand te verwijten, de school zeker niet die zo hard haar best doet binnen de mogelijkheden het beste onderwijs te verzorgen én leerlingen, onderwijspersoneel en ouders een veilige plek wil bieden. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Laat hetzelfde niet gelden voor werkgeversverantwoordelijkheid of diversiteitsbeleid. Daar hebben we meer invloed op.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.