• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Studiebezoek Denemarken

Het sectorbestuur voortgezet onderwijs van de AOb organiseert in samenwerking met de Deense onderwijsvakbonden een studiebezoek aan Denemarken, van 16 tot 27 oktober. Het Europees platform heeft 21 beurzen beschikbaar gesteld voor leerkrachten werkzaam in het vmbo.
Aandacht wordt besteed aan het onderwijs aan twaalf- tot zestienjarigen, de integratie met het speciaal onderwijs en de voor- en naschoolse begeleiding van leerlingen. Er is ruimte voor discussie met Deense leerkrachten en beleidsmensen over de brede school. Ook staan er excursies naar bedrijven op het programma. De eigen kosten bedragen x675,-. Voor meer inlichtingen: Eef de Beer, telefoon (0182)384443.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.