• blad nr 9
  • 1-10-2021
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

School past werktijdfactor te vroeg aan

Een school mag de begindatum van een contract met een nieuwe arbeidsduur niet zo maar aanpassen aan het begin van de zomervakantie, als een werknemer heeft gevraagd om dat pas bij het begin van het nieuwe schooljaar te doen.

Sanne is werkzaam in het primair onderwijs. Tot voor kort werkte ze fulltime, maar Sanne heeft besloten om een dag minder te gaan werken. Vorig schooljaar heeft zij per e-mail kenbaar gemaakt dat ze een werktijdfactor van 0,8 wil per 1 september. Haar directeur zou dit gaan regelen.
Tot haar schrik blijkt haar salaris over augustus dit jaar lager uit te vallen. Uit haar loonstrook maakt zij op dat haar werktijdfactor is aangepast per 1 augustus en niet per 1 september. Wanneer zij contact heeft met Personeelszaken, wordt haar medegedeeld dat haar verzoek ‘om administratieve redenen’ per 1 augustus is ingevoerd. Sanne neemt contact op met het IAC om te vragen of dit kan.
Helaas zien wij vaker dat er door werkgevers op deze manier wordt geredeneerd. Het schooljaar start formeel immers op 1 augustus, dus het is voor een werkgever het gemakkelijkst om alle wijzigingen in werktijdfactoren per die datum door te voeren.
Dit is echter niet juist. Een werknemer kan op grond van de Wet flexibel werken (wfw) een verzoek doen voor het aanpassen van zijn arbeidsduur. In dit geval gaat het om een vermindering per 1 september. Sanne heeft hier dan ook uitdrukkelijk schriftelijk om verzocht. Haar directeur of de afdeling personeelszaken mag hier dan ook niet van afwijken. Er zal dus een correctie moeten plaatsvinden over de maand augustus. Dat deze maand goeddeels in haar vakantie viel, doet hier niets aan af.
Let wel: noem altijd een expliciete datum bij een verzoek tot aanpassing van je werktijdfactor. Een omschrijving als ‘per het nieuwe schooljaar’ is onduidelijk en geeft je werkgever speelruimte die er niet moet zijn.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.