• blad nr 9
  • 1-10-2021
  • auteur M. Crum 
  • Raad en daad

 

Agressieve ouders aangepakt

Juf Roos krijgt van haar school geen steun, nadat een vader haar heeft bedreigd tijdens een oudergesprek. Dankzij steun van de bond krijgt de agressieve ouder een schoolpleinverbod en doen zowel de schooldirecteur als de leerkracht zelf aangifte.

Het is een lange dag voor juf Roos. Overdag gewoon lesgegeven aan haar groep 8 en ‘s avonds de oudergesprekken. Bij één van de laatste gesprekken van die avond loopt het afschuwelijk uit de hand. Eén ouderpaar komt al ruziënd binnen. Na binnenkomst wordt alle agressie van het ouderpaar gezamenlijk op juf Roos botgevierd.
Juf Roos doet er alles aan doet om het gesprek in goede banen te leiden, maar het lukt haar niet om de onredelijke emoties van de ouders te bedaren. De man schreeuwt en slaat herhaaldelijk met zijn vlakke hand op de tafel. In een uitbarsting pakt de man juf Roos vast en schreeuwt dreigend dat hij haar ‘wel zal krijgen’. Het ouderpaar stormt vervolgens weg en laat juf Roos ontredderd achter. Totaal van de kaart wordt ze door een collega naar huis gebracht.
De volgende dag kan juf Roos het niet opbrengen om naar school te gaan. Zij meldt zich ziek. De directeur begrijpt dat juf Roos geschrokken is maar laat doorschemeren dat hij haar na het weekend toch wel weer aan het werk verwacht. Hij bagatelliseert de hele kwestie door op te merken dat het ging om een ‘klein incident’ waarbij een ouder ‘emotioneel uit de slof is geschoten’. Ook marginaliseert hij de fysieke bedreiging door op te merken dat juf Roos niet feitelijk is geslagen.
Na het weekend is juf Roos nog steeds niet hersteld. Zij is bang om naar school te gaan en het risico te lopen de betreffende ouder tegen te komen. Van haar directeur ervaart zij geen steun. Die wil het liefst de kwestie vergeten en zo snel mogelijk overgaan tot de orde van de dag. Juf Roos neemt contact op met de AOb.
De juridische dienst doet gelijk twee dingen. Er wordt gezorgd voor een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die met juf Roos gaat overleggen over het doen van aangifte tegen de ouder. Daarnaast neemt een jurist van de AOb, in overleg met juf Roos, contact op met de werkgever.
De werkgever is namelijk verplicht te zorgen voor een veilig werkklimaat. Niet alleen vanwege de vastgelegde arbo-regels maar ook op grond van goed werkgeverschap. En het bedreigen van docenten mag natuurlijk nooit worden getolereerd door een werkgever. Op aandringen van de jurist doet de directeur aangifte tegen de ouder. En na verder aandringen door de AOb krijgt de betreffende ouder van de school een verbod om op het schoolplein te komen.
Juf Roos besluit om ook persoonlijk aangifte te doen en doet dit samen met de strafrechtadvocaat. De juridische dienst begeleidt juf Roos vervolgens in het re-integratie traject om haar weer op een gezonde en verantwoorde manier het werk te laten hervatten.


Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.