• blad nr 9
  • 1-10-2021
  • auteur K. Hagen 
  • In beeld

 

Slechte praatdag


Hoe voelt een leerling die stottert zich nu echt? Daar geeft het mooie prentenboek Ik praat als een rivier antwoord op. Jordan Scott geeft met zijn boek een ontroerende inkijk in het gevoel van een jonge jongen die stottert. Hij valt buiten de groep en houdt zich schuil in de klas, hopend dat hij niks hoeft te zeggen. ‘Al die ogen die kijken, hoe mijn lippen wringen en draaien, al die monden die giechelen en grinniken’, zo schrijft Scott. Zijn vader helpt de jongen als hij een ‘slechte praatdag’ heeft en neemt hem mee naar de rivier. ‘Dat is hoe jij praat.’ Zijn vader leert de jongen anders naar zichzelf te kijken. Scott schrijft achterin het boek dat dit zijn verhaal is. En dat van zijn vader. ‘Bij de rivier leerde ik dat je ook anders kunt denken over wat vloeiend is.’ Sydney Smith maakte de illustraties, met als hoogtepunt een uitklapper middenin het boek die laat zien hoe de jongen de rivier inloopt. Ik praat als een rivier, Jordan Scott en Sidney Smith, Uitgeverij Querido, ISBN 9789045126524, € 17,99


Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.