• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Hbo-werkgevers stapje vooruit

De werkgevers in het hoger beroepsonderwijs hebben hun loonbod voor een tweejarige cao met 2,5 procent verhoogd. Naast de eerder geboden 2,5 procent per 1 oktober 2000 en twee procent een jaar later, wil de Hbo-raad een procent meer structurele salarisverhoging geven en twee keer een eindejaarsuitkering van driekwart procent. Deze laatste toezegging is geen verbetering ten opzichte van de huidige cao, want ook op 1 oktober 1999 werd een uitkering van 0,75 procent gegeven.
AOb-onderhandelaar Martin Knoop vindt het bod nog steeds onvoldoende. 3Het blijft ver achter bij de marktsector. Niemand kijkt er toch meer van op dat de onderhandelingen bij Philips mislukken omdat de vier procent niet wordt gehaald. Ik heb de indruk dat de werkgevers zwaar aanhikken tegen de bepaling in de algemene onderwijs-cao dat de salarisverhoging in 2001 zal worden aangepast als die achterblijft bij de gemiddelde inkomensontwikkeling in Nederland.2
De onderhandelingen duren voort. Knoop heeft nog hoop een akkoord te bereiken zonder acties. Hij noemt het onderhandelingsklimaat positief.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.