• blad nr 9
  • 1-10-2021
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Megaklas is noodoplossing

Hoe zorg je ervoor dat twee digiborden tegelijk de instructie laten zien? Hoe trakteer je bij een verjaardag vijftig klasgenootjes? En de eindmusical, geschreven voor 25 leerlingen, hoe los je dat op?
Op basisschool De Boeier in Lelystad denken ze sinds begin dit jaar na over dat soort vragen. Als noodoplossing zijn er twee groepen acht samengevoegd tot een gezamenlijke groep van 51 leerlingen. De panelen tussen de groepen ‘Mossel’ en ‘Zeepaardje’ zijn letterlijk doorbroken.
Het is de angst van iedere schooldirecteur: net een paar dagen voordat het nieuwe lesjaar begint, blijven zitten met een onvervulde vacature. Schooldirecteur Roelie Renzema kreeg één reactie op haar vacature en diegene haakte af. Het zorgde voor slapeloze nachten. “Samen met collega’s voerden we het gesprek over wat mogelijk was”, zegt Renzema. “Je wil met bevoegde mensen zo goed mogelijk onderwijs geven.”
Ze besloten één grote groep 8 te maken. “Eerdere ervaringen leren ons dat heen en weer lopen tussen twee lokalen niet werkt en de werkdruk ontzettend verhoogt.” Uiteindelijk zijn dit jaar vier mensen verantwoordelijk voor de groep: twee leerkrachten waarvan één voltijd werkt en één re-integreert. Daarnaast staan er op de megaklas twee onderwijsassistenten die bijna klaar zijn met hun lerarenopleiding.
Renzema: “Elke dag staan er twee mensen in het lokaal waarvan er één bevoegd is als leerkracht. De leerkrachten geven de instructie. Het is dus nu niet meer ‘mijn groep’, maar ‘onze groep’. We denken dat het zo is vol te houden en dat de werkdruk te hanteren blijft. De administratie en de oudergesprekken kun je namelijk ook over vier personen verdelen. Natuurlijk zullen we al werkende nog dingen aanpassen, dat moet in de praktijk blijken. De kinderen beseffen tot nu toe goed dat ze samen verantwoordelijk zijn. Ze zijn rustig, ook als is het lokaal vol. Al is dit natuurlijk de eerste week.”
Het is een absolute noodoplossing, maar die biedt volgens Renzema ook kansen is. “Ik denk wel dat we soms de vraag moeten stellen of je terug moet naar hoe het was: dus één lokaal met één leraar. Er zijn gewoon te weinig mensen. Zo halsoverkop wil je het natuurlijk niet. Je overlegt liever met de medezeggenschapsraad en doet het in alle rust, maar misschien werkt dit wel beter dan we nu denken. Ik ben bang dat het vaker gaat gebeuren, vanwege het lerarentekort. Als je een bevoegde docent voor de klas wil is dit een oplossing. Mocht het goed gaan, dan volgt misschien zelfs de vraag of we nog terug willen naar de oude situatie.”

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.