• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Actiegroep in nood

De actiegroep Kwaliteitsverbetering lerarenberoep voortgezet onderwijs (gelieerd aan de groep Onderwijs! Onderwijs! Onderwijs!) verkeert in financiële problemen. De groep ontving in de drie jaar van haar bestaan slechts 1200 gulden aan giften en staat nu tienduizend gulden in het rood. De groep maakt dit bekend in een brief aan het voortgezet onderwijs. Wegens geldgebrek werd deze niet aan vmbo-scholen gestuurd. ŒAls u denkt dat wij uw belangen verdedigen, steun ons dan financieel.¹ Het gironummer van de KLVO is 1878 in Amsterdam.
In de brief oefent de groep zware kritiek uit op het cao-akkoord dat de onderwijsbonden onlangs sloten met minister Hermans. De bonden zouden jammerlijk hebben gefaald. De groep wil dat het akkoord wordt afgewezen, eist heropening van de onderhandelingen om in twee jaar dertien procent structureel af te dwingen. Vakbondsleden worden opgeroepen handtekeningen te plaatsen die op 15 juni aangeboden zullen worden tijdens de algemene vergadering van de AOb in Noordwijkerhout.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.