• blad nr 9
  • 1-10-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Onderwijsuitgaven blijven achter bij economische groei

Rijke, geïndustrialiseerde landen zijn in de afgelopen jaren meer geld gaan uitgeven aan onderwijs, maar deze toename blijft ver achter bij de groei van de economie. Nederland scoort op dit punt nog veel slechter dan andere landen binnen de OESO en de Europese Unie (EU).

Dat blijkt uit een vergelijking van onderwijsindicatoren wereldwijd, die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vorige maand heeft gepubliceerd.
Volgens het jaarlijkse rapport, Education at a Glance, zijn van 2012 tot 2019 de totale overheidsbestedingen aan onderwijs in OESO-landen gegroeid met 10,5 procent. Deze toename in het primair, voortgezet en hoger onderwijs bij elkaar opgeteld, blijft fors achter bij de groei van 16,6 procent in het bruto nationaal product (bnp). Het bnp is een maat voor de omvang van de economieën van deze landen.

Somberder
De OESO-landen waarover Education at a Glance rapporteert, zijn 38 over het algemeen wat rijkere industriële landen, waaronder EU-lidstaten, maar ook bijvoorbeeld Chili, Columbia, Australië en de Verenigde Staten. Specifiek voor de EU-landen pakt de vergelijking nog somberder uit. In 22 Europese lidstaten groeiden de economie in de zesjarige meetperiode gemiddeld met 15,8 procent, veel sneller dan de onderwijsuitgaven in alle sectoren bij elkaar met 8,2 procent.
De onderwijsbestedingen in Nederland blijven nog verder achter bij de economische groei. De toename in uitgaven aan primair, voortgezet en hoger onderwijs lag in ons land op jaarbasis tussen 2012 en 2019 op 1,1 procent. Dat is veel minder dan het gemiddelde in de EU (1,6 procent per jaar) en ook veel minder dan het gemiddelde binnen de OESO (eveneens 1,6 procent per jaar).
“Omliggende landen laten het onderwijs profiteren van economische groei”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Nederland schommelt onderaan dit lijstje en dat is onbegrijpelijk als je kijkt naar de uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft.”
Gemiddeld besteden OESO-landen 4,9 procent van het bnp aan onderwijs. Binnen de EU ligt dit percentage op 4,4 en in Nederland, ondanks de lagere groei, nog steeds iets bovengemiddeld: op 5,2.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.