• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Tijdelijk contract? Hier moet je op letten

Tekst Karen Hagen en Jelte Klerk

De AOb wil dat onderwijspersoneel zoveel mogelijk een vast contract krijgt. De Sociaal-Economische Raad adviseerde dit voor de zomer ook aan het demissionaire kabinet. Vaste banen moeten de toenemende ongelijkheid tegengaan. Toch zijn er nog steeds collega’s die een tijdelijk contract hebben. Waar moet je dan op letten?

AOb-beleidsmedewerker Jim van Emden wijst op de rechten en plichten die de wet en onderwijs-cao’s hierover geven en geeft tips.
• Zorg dat je altijd op de hoogte bent van jouw rechtspositie. Soms heb je na twee jaar al recht op een vast contract, terwijl er ook situaties zijn waarbij dit pas na vier jaar is. Pak daarom jouw cao erbij (zie aob.nl/cao-en-salaris) en lees die door. Sommige scholen of instellingen hebben aanvullende regelingen. Vraag dit na bij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Kom je er niet uit? Leg de vraag dan aan de AOb voor.
• Werk je in het primair of voortgezet onderwijs? Bezoek de site benchmarkpovo.nl en bekijk de verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten. Het is mogelijk om de cijfers van je eigen schoolbestuur te vergelijken met andere besturen. Dit kan je helpen bij het gesprek hierover. Vooral ook interessant voor medezeggenschapsraden. Mr-leden kunnen aan de hand hiervan onderbouwd met het initiatiefrecht het onderwerp flex aan de kaak stellen.
• Informeer geregeld bij jouw leidinggevende aan welke voorwaarde je moet voldoen om voor een vast contract in aanmerking te komen. Leg dit schriftelijk vast, zodat je er later op kunt terugkomen.
• Benaderd door een detacheringsbureau met mooie lokkertjes, zoals hogere inschaling, leaseauto of een reiskostenregeling? Weet dat je vaak onder de cao uitzendkrachten valt en een slechter pensioen krijgt en geen eindejaarsuitkering of betaald ouderschapsverlof. Ook kun je geen aanspraak maken op bovenwettelijke regelingen bij ziekte en werkloosheid.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.