• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Ziekteverzuim moet een procent dalen

Casemanagers gaan langdurig zieken uit het primair en voortgezet onderwijs begeleiden om terug te keren in het arbeidsproces. Daarnaast zullen extra regioadviseurs scholen ondersteunen bij de aanpak van ziekteverzuim. In totaal wordt hiervoor een bedrag van 29,7 miljoen gulden, verspreid over twee jaar, uitgetrokken.

Dit zijn de belangrijkste punten uit de plannen van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en van de werkgevers ter bestrijding van het ziekteverzuim. Het is de bedoeling dat het verzuim binnen drie jaar met een procent daalt. In 1998 was het ziekteverzuim in het primair onderwijs 7,8 procent en in het voortgezet onderwijs zeven procent.
In april vorig jaar maakte het onderzoeksrapport RKink in de kabel1 duidelijk dat de terugkeer van ziek onderwijspersoneel in het arbeidsproces niet al te best verloopt. Dit komt door gebrek aan kennis, slechte coördinatie en door onduidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheid onder werkgevers, werknemers, de arbo-diensten en uitkeringsinstantie Uszo. +

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.