• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Hij/hem, hen/hun, zij/haar

Nu leerlingen weer naar school komen, is er een kans om goed kennis met ze te maken. Niet alleen door hun naam te vragen, maar ook met welk voornaamwoord ze willen worden aangeduid, schrijven docenten Nederlands Merlijn Borsboom en Nienke Draaisma in Trouw. Met welk ander voornaamwoord kan je dan aangesproken worden, zou je kunnen denken. Mijn jongste dochter neemt politici pas serieus als ze in hun instagramprofiel hebben staan hoe ze aangesproken willen worden: hij/hem, hen/hun, zij/haar (echt waar, niet verzonnen). Volgens Merlijn Borsboom en Nienke Draaisma zorgt de vraag naar voornaamwoordaanduiding (scrabble!) voor een open start aan het begin van het schooljaar en is het bovendien een manier om het bewustzijn over genderdiversiteit te vergroten.
Het is zo bijzonder aan het onderwijs dat er elk nieuw studiejaar weer een nieuwe ronde is met nieuwe kansen. Een kans om het nog beter te doen dan het vorige studiejaar. Een kans om ervoor te zorgen dat leerlingen en studenten een goede start kunnen maken.
De vraag van Merlijn en Nienke zet mij ook aan het denken. Hoe inclusief is de AOb zelf als vereniging? Hoeveel ruimte is er om aan te geven hoe je aangesproken wilt worden? We hebben nog heel wat stappen te zetten om diverser en inclusiever te worden.
De commissie Talent van het hoofdbestuur van de AOb houdt zich hiermee bezig (info via bestuur@aob.nl). Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we diverser en inclusiever worden, is een belangrijke vraag van die commissie. Er zijn zoveel manieren om actief te worden binnen onze verenging. Maar spreken we jullie op de juiste manier aan? Er valt nog heel veel te doen. Op dit terrein, maar zoals jullie weten zijn er nog wel een paar andere uitdagingen. Ik heb zin in het nieuwe jaar. Om die uitdagingen aan te gaan vanuit mijn nieuwe rol als voorzitter.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.