• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Lage opkomst ledenraadplegingen over akkoord onderwijs-cao

De AOb-ledenraadplegingen over het cao-akkoord zijn slecht bezocht. Opvallend was dat het merendeel van de aanwezigen in het voortgezet onderwijs werkt. Deze leden missen in het akkoord de werkdrukverlaging en vinden de 200 gulden compensatie voor het niet profiteren van de inkorting van de salarisschalen te weinig.

Het aantal leden liep per bijeenkomst ver uiteen. In Groningen en Leeuwarden kwamen er niet meer dan zes, terwijl in Haarlem en Rotterdam rond de dertig mensen in de zaal zaten. ³De meeste leden die er waren, komen uit het voortgezet onderwijs², meldt AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen. ³Zij vragen zich af waarom verlaging van de werkdruk niet in dit akkoord is geregeld. Maar dat soort afspraken hoort er niet in thuis. Het schoolbudget is bedoeld voor werkdrukverlaging en dat moet in overleg met de werkgever besteed worden. Het is dus aan de instelling en de werknemers op welke manier daar iets aan wordt gedaan.²
De leden vonden bovendien het bedrag voor het schoolbudget te laag. ³Om lesuren te verminderen is het ook te weinig², zegt AOb-bestuurder Ton Rolvink. ³Maar er is een eerste stap gezet om binnen de school, per situatie de werkdruk te verlagen. Je kunt in een akkoord niet alles krijgen, het is geven en nemen.²

Tweehonderd gulden
Ontevredenheid was er ook over de tweehonderd gulden compensatie voor wie de maximumschaal al heeft bereikt. Rolvink noemt ook dit bedrag te laag. ³Maar ik vind dat die leden wel verder moeten kijken. Kijk naar wat er voor maatregelen voor anderen in het vat zitten.² Daarbij moet volgens de AOb-bestuurder eens een wezenlijke discussie worden gehouden over compensatieregelingen. ³Het gaat elke keer weer over overgangsrechten. Als je voor de een iets doet, moet je meteen voor de ander ook iets doen. Ik begrijp dat gevoel heel goed, maar waar je vervolgens de grens stelt is moeilijk te bepalen.²
De ontevredenheid komt, zo vermoedt hij, ook door het beeld dat er enorme meevallers voor het onderwijs zijn te verdelen. Rolvink: ³De mensen denken dat er miljarden voor dit akkoord te besteden waren, maar voorlopig komt dat geld niet vrij. Het was niet mogelijk om èn meer geld voor de werkdruk èn meer salaris te krijgen.²

Irreële eisen
Die opvatting signaleerde Verheggen op de bijeenkomst in Haarlem. Daar waren vooral leden die zich aangesloten hebben bij de actiegroep Kwaliteitsverbetering lerarenberoep voortgezet onderwijs. ³Deze groep wijst het akkoord gewoon af en eist meer loon. Hun argumenten snijden geen hout. Volgens die leden is de verslechtering van de ziektekostenregeling één grote bezuinigingsmaatregel, terwijl er in het akkoord een goede compensatie voor is. Er valt dan niet echt meer met ze te praten, hun eisen zijn niet reëel²
Verheggen denkt dat vooral degenen die ontevreden zijn de ledenraadplegingen hebben bezocht. ³Bij voorgaande akkoorden merkte je de ontevredenheid ook aan de hoeveelheid opzeggingen. Nu zijn die minimaal. Bovendien krijgen we heel weinig telefonische reacties van leden. Als je dan kijkt naar het geringe aantal leden dat bij de bijeenkomsten komt opdagen, lijkt het er op dat het merendeel wel tevreden is over het akkoord.²
De opvattingen uit de ledenraadplegingen worden meegenomen in de districtsvergaderingen waar de algemene vergadering wordt voorbereid. Die neemt op 15 juni de uiteindelijke beslissing.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.